معرفی معاون فرماندار

نام و نام خانوادگی : ابراهیم مرادخانی

پست سازمانی : معاونت سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری آبدانان

سوابق پستی :

1370تا1373 کارمند بنیادشهید و امور ایثارگران

1373تا 1375مسئول امورعمرانی و پیگری طرح های عمرانی فرمانداری دره شهر

1375مسئول مورعمرانی و پیگری طرح های عمرانی فرمانداری آبدانان

1377مسئول حراست فرمانداری آبدانان

1379مسئول دفتر فرماندار

1381: سرپرست بخشداری کلات مورموری

1380: مسئول امور اجتماعی و انتخابات و امور جوانان فرمانداری آبدانان

1382: بخشدار سرابباغ

1385: کارشناس امور دهستانها و شوراهای فرمانداری آبدانان

1393: معاونت سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری آبدانان