معرفی فرماندار

یداله حاتمی فرماندار آبدانان

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران

25سال سابقه اجرایی در فرمانداری دهلران , معاونت سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری دهلران