دیدار فرماندار ، امام جمعه و مسئولین ادارات با مردم روستای گنداب